Visual

Visual odjeljenje podrazumjeva izradu vizualnih identiteta, grafičke obrade i kreativna grafička rješenja za naše Klijente. Dizajniranje i osmišljavanje vizualnog identiteta je proces koji ćemo vrlo rado uraditi za Vas. Kod nas možete dobiti kompletnu uslugu počevši od odabira boje koja će vas predsavljati pa sve do animacija i mini filmova koje će Vas predstavljati. Budite prepoznatljivi!Neke od naših usluga su:


Proces u razvoju:


Studija izvodljivosti

Ovo je jedan od najvažnijih aspekata izrade Moraju se precizno identifikovati svi mogući aspekti, kako tehnički tako i finansijski.

Prototip

U ovoj fazi klijent ima mogućnost da učestvuje u osmišljavanju interfejsa i dizajna.

Izrada

Naš razvojni tim na osnovu prethodnih koraka pristupa izradi.